Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/11/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.20)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Gweddill y cyfarfod.

(09.20 - 09.30)

3.

Ystyried y llythyr ddrafft ar Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Dogfennau ategol:

(09.30 - 10.00)

4.

Adroddiadau Archwilio Cymru

4.1

Dysgu o ymosodiadau seibr

Dogfennau ategol:

4.2

Asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb

Dogfennau ategol:

(10.00 - 10.30)

5.

Papur cwmpasu ar Ymchwiliad i Gomisiynwyr Cymru

Dogfennau ategol:

(10.30 - 11.00)

6.

Papur ar Blaenrhaglen Waith y Gwanwyn

Dogfennau ategol: