Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/11/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2         Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS

 

(09.15 - 09.30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llythyr gan Lywodraeth Cymru i'r Archwilydd Cyffredinol ar Garbon Sero Net erbyn 2030

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol ar yr Uned Cyrff Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

(09.30 - 10.30)

3.

Sesiwn dystiolaeth gyda Chyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Geoff Ryall-Harvey a Carol Williams o Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Gweddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30 - 10.45)

5.

Sesiwn dystiolaeth: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 

(10.45 - 11.15)

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Caffael: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

(11.15 - 11.45)

7.

Craffu ar Gyfrifon Comisiwn y Senedd – trafod yr adroddiad ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.