Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

12.30-15.35

1.

Digwyddiad trafod Cymru yn y DU - deddfu mewn cyd-destun cyfansoddiadol sy'n newid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion ynghylch ‘Cymru yn y DU - deddfu mewn cyd-destun cyfansoddiadol sy'n newid’ gyda rhanddeiliaid a chytunodd i gyhoeddi crynodeb o'r drafodaeth a'r briff cefndir i'r digwyddiad