Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 12(v5) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 06/07/2021 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

Datganiad gan y Llywydd

Dywedodd y Llywydd wrth yr Aelodau y cynhelir balot cyntaf y Senedd hon ar gyfer Biliau Aelodau ar 22 Medi. Cafodd gwybodaeth am y broses ei rhannu gydag Aelodau cyn diwedd y dydd.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Mae’r Llywydd wedi cael gwybod, o dan Reol Sefydlog 12.58, bydd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd yn ateb cwestiynau ar ran y Prif Weinidog.

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.31

Hysbyswyd y Llywydd, o dan Reol Sefydlog 12.58, y byddai’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd yn ateb cwestiynau ar ran y Prif Weinidog.

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ar ôl cwestiwn 2.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

(60 munud)

3.

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.38

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.23 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.

 

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Fforddiadwyedd, Ail Gartrefi a'r Gymraeg

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.43

 

(45 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Diwygio'r Cwricwlwm - Y Camau Nesaf

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.29

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.53 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd.

 

(45 munud)

6.

Datganiad gan Weinidog yr Economi: Dyfodol y Diwydiant Dur

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.03

 

(45 munud)

7.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Papur Gwyn ar Ailgydbwyso Gofal a Chymorth – y camau nesaf

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.43