Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/10/2019 - Pwyllgor o’r Senedd Gyfan - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafodion Cyfnod 2

Cytunodd Pwyllgor y Cynulliad Cyfan ar 1 Hydref 2019, o dan Reol Sefydlog 26.21, ar y drefn a ganlyn ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

-        Adrannau 2-9;

-        Atodlen 1;

-        Adrannau 10 i 29;

-        Atodlen 2;

-        Adrannau 30 – 41;

-        Adran 1;

-        Teitl hir.

 

Bydd dogfennau sy'n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.47

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 265:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

1

38

55

Gwrthodwyd gwelliant 265.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 85:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

0

13

56

Derbyniwyd gwelliant 85.

Gan fod gwelliant 85 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 266, 106 a 107.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 86:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

2

16

56

Derbyniwyd gwelliant 86.

Gan fod gwelliant 86 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 108.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

5

32

56

Gwrthodwyd gwelliant 87A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

4

26

55

Gwrthodwyd gwelliant 87.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 109:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 109.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 88:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

4

11

56

Derbyniwyd gwelliant 88.

Gan fod gwelliant 88 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 110.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 89:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

4

12

56

Derbyniwyd gwelliant 89.

Gan fod gwelliant 89 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 111.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 90:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

4

12

56

Derbyniwyd gwelliant 90.

Gan fod gwelliant 90 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 112.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 91:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

4

11

56

Derbyniwyd gwelliant 91.

Gan fod gwelliant 91 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 113.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 92:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

5

10

56

Derbyniwyd gwelliant 92.

Ni chynigiwyd gwelliannau 94A – 94K.

Am 17.15 gohiriodd y Dirprwy Lywydd y trafodion am 5 munud yn unol â Rheol Sefydlog 17.47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 94:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

30

4

21

55

Derbyniwyd gwelliant 94.

Gan fod gwelliant 94 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 170-183; 5-6; 184-208; 267; 209-220; 268; 221-242; 7; 243-253 ac 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 114:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

45

56

Gwrthodwyd gwelliant 114.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

20

56

Derbyniwyd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 115:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

51

56

Gwrthodwyd gwelliant 115.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 270:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

1

41

56

Gwrthodwyd gwelliant 270.

 

 

Am 18.04, gohiriodd y Dirprwy Lywydd y trafodion yn unol â Rheol Sefydlog 17.47. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull am 18.15.

Derbyniwyd gwelliant 38, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

16

53

Derbyniwyd gwelliant 38.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 116:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

44

53

Gwrthodwyd gwelliant 116.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

53

Gwrthodwyd gwelliant 39B.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 39A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

18

54

Derbyniwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 40.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 117:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 117.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 118:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 118.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 119:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 119.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 120:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 120.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 121:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

44

53

Gwrthodwyd gwelliant 121.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 122:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 122.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 123:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 123.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 124:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 124.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 43.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 125:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 125.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 126:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 126.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 127:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 127.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 128:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 128.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 48.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 129:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 129.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

4

2

54

Derbyniwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 130:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 130.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

3

54

Derbyniwyd gwelliant 16.

Cynigiodd y Llywydd bod gwelliannau 131 - 134 yn cael eu gwaredu gyda’i gilydd. Gwrthwynebodd Aelod ac felly gwaredwyd y gwelliannau fesul un.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 131:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 131.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 132:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 132.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 133:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 133.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 134:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 134.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

4

2

54

Derbyniwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 135:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 135.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 136:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

49

54

Gwrthodwyd gwelliant 136.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 18 – 20 gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

4

2

54

Derbyniwyd gwelliannau 18 - 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 137:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

45

54

Gwrthodwyd gwelliant 137.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

0

7

54

Derbyniwyd gwelliant 50.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

56

Derbyniwyd gwelliant 51.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 52A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 52B.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

16

54

Derbyniwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

11

52

Derbyniwyd gwelliant 53A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

11

52

Derbyniwyd gwelliant 53B.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53C:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53C.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53D:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53D.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53E:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

4

13

53

Derbyniwyd gwelliant 53E.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53F:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53F.

Ni chynigiwyd gwelliant 53G.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53H:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53H.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53I:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53I.

Ni chynigiwyd gwelliant 53J.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 53K – 53N gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliannau 53K – 53N.

Ni chynigiwyd gwelliant 53O.

Ni chynigiwyd gwelliant 53P.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53Q:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53Q.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53R:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

4

12

52

Derbyniwyd gwelliant 53R.

Ni chynigiwyd gwelliant 53S.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 53T – 53Y gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliannau 53T – 53Y.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53Z:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53Z.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53AA:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53AA.

Ni chynigiwyd gwelliant 53AB.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 53AC – 53AI gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd 53AC – 53AI.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53AL:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

5

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 53AL.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53AJ:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53AJ.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53AK:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

4

12

53

Derbyniwyd gwelliant 53AK.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53 wedi’i ddiwygio:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

4

13

53

Derbyniwyd gwelliant 53 wedi’i ddiwygio.

Gan fod gwelliant 53 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau138 - 144.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 71A – 71C gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

38

53

Gwrthodwyd gwelliannau 71A – 71C.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

24

53

Derbyniwyd gwelliant 71.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

11

51

Derbyniwyd gwelliant 54.

Gan fod gwelliant 54 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 21; 145; 22; 95; 23 a 146.

Am 19.45, gohiriodd y Dirprwy Lywydd y trafodion yn unol â Rheol Sefydlog 17.47. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull am 20.15.

Tynnwyd gwelliant 271 yn ôl.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 55A – 55D gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

35

52

Gwrthodwyd gwelliannau 55A – 55D.

Derbyniwyd gwelliant 55, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

0

17

52

Derbyniwyd gwelliant 56.

Derbyniwyd gwelliant 57, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 58A.

Derbyniwyd gwelliant 58, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynigiodd y Llywydd bod gwelliannau 147 - 151 yn cael eu gwaredu gyda’i gilydd. Gwrthwynebodd Aelod ac felly gwaredwyd y gwelliannau fesul un.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 147:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 147.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 148:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 148.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 149:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 149.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 150:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 150.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 151:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

38

52

Gwrthodwyd gwelliant 151.

Ni chynigiwyd gwelliant 278.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

4

52

Derbyniwyd gwelliant 72.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 254 – 256 gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

38

52

Gwrthodwyd gwelliannau 254 - 256.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

16

52

Derbyniwyd gwelliant 73.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

15

52

Derbyniwyd gwelliant 74.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 75:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

16

52

Derbyniwyd gwelliant 75.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 76:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd gwelliant 76.

Gan fod gwelliant 76 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 257 - 259.

Derbyniwyd gwelliant 77, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 78:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

0

7

52

Derbyniwyd gwelliant 78.

Gan fod gwelliant 78 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 260.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 79:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd gwelliant 79.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 80:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd gwelliant 80.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

0

8

51

Derbyniwyd gwelliant 81.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 261:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

7

0

45

52

Gwrthodwyd gwelliant 261.

Derbyniwyd gwelliant 28, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 29, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 262:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

47

52

Gwrthodwyd gwelliant 262.

Derbyniwyd gwelliant 30, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 31, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 263:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

47

52

Gwrthodwyd gwelliant 263.

Derbyniwyd gwelliant 32, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 82:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

31

0

21

52

Derbyniwyd gwelliant 82.

Gan fod gwelliant 82 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 264.

Derbyniwyd gwelliant 33, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 83:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd gwelliant 83.

Derbyniwyd gwelliant 59, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cafwyd pleidlais ar welliannau 60A – 60D gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

36

52

Gwrthodwyd gwelliannau 60A – 60D.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

14

52

Derbyniwyd gwelliant 60.

Gan fod gwelliant 60 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 152 - 154.

Cafwyd pleidlais ar welliannau 61A – 61H gyda’i gilydd:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

36

52

Gwrthodwyd gwelliannau 61A – 61H.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

13

52

Derbyniwyd gwelliant 61.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

35

51

Gwrthodwyd gwelliant 62A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

36

52

Gwrthodwyd gwelliant 62B.

Derbyniwyd gwelliant 62, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 62 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 155 - 159.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

1

4

52

Derbyniwyd gwelliant 63.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

1

4

52

Derbyniwyd gwelliant 64.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

0

4

51

Derbyniwyd gwelliant 65.

Gan fod gwelliant 65 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 272:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

34

51

Gwrthodwyd gwelliant 272.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

32

4

15

51

Derbyniwyd gwelliant 2.

Derbyniwyd gwelliant 25, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 3, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan fod gwelliant 3 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 160 - 162.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 163:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 163.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 164:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 164.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

23

50

Derbyniwyd gwelliant 66.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

38

51

Gwrthodwyd gwelliant 67A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

24

51

Gwrthodwyd gwelliant 67.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 273:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 273.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 93:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

9

51

Derbyniwyd gwelliant 93.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

12

51

Derbyniwyd gwelliant 68.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

0

16

51

Derbyniwyd gwelliant 69.

Gan fod gwelliant 69 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 274; 165; 26 a 275.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 166:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 166.

Derbyniwyd gwelliant 27, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 167:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

4

0

47

51

Gwrthodwyd gwelliant 167.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

24

51

Derbyniwyd gwelliant 70.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 276:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

37

50

Gwrthodwyd gwelliant 276.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 277:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

38

51

Gwrthodwyd gwelliant 277.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 168:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 168.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 169:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

46

51

Gwrthodwyd gwelliant 169.

Derbyniwyd gwelliant 10, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 84:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

8

50

Derbyniwyd gwelliant 84.

Gan fod gwelliant 84 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 99 a 100.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 101:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

41

50

Gwrthodwyd gwelliant 101.

Derbyniwyd gwelliant 11, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

16

49

Derbyniwyd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 269:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

33

50

Gwrthodwyd gwelliant 269.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

17

50

Derbyniwyd gwelliant 34.

Derbyniwyd gwelliant 12, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 102:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

7

0

41

48

Gwrthodwyd gwelliant 102.

Derbyniwyd gwelliant 13, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 103:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

45

50

Gwrthodwyd gwelliant 103.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 104:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

45

50

Gwrthodwyd gwelliant 104.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 105:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

44

49

Gwrthodwyd gwelliant 105.

Derbyniwyd gwelliant 14, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

16

50

Derbyniwyd gwelliant 36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 96:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

1

38

49

Gwrthodwyd gwelliant 96.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 98:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

0

45

50

Gwrthodwyd gwelliant 98.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 97:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 97.

Derbyniwyd gwelliant 9, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Pwyllgor o'r Cynulliad Cyfan i ben.

 

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: