Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/10/2019 - Pwyllgor o’r Senedd Gyfan - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2

Gwahoddir Pwyllgor y Cynulliad Cyfan i drafod y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 ynghylch y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) ac i gytuno mai dyma fydd y drefn: adrannau 2 i 9, Atodlen 1, adrannau 10 i 29, Atodlen 2, adrannau 30 i 41, adran 1, a'r Teitl Hir.

 

Cofnodion:

1.   Cytunodd y Pwyllgor ar y Drefn Ystyried.