Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/02/2021 - Pwyllgor o’r Senedd Gyfan - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.00 - 14.30)

1.

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) - Cyfnod 2: Trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu’r gwelliannau i’r Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) yn y drefn a ganlyn: Adrannau 1–14.

 

Dogfennau atedol:   

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio gwelliannau

 

Cofnodion:

Dechreuodd y cyfarfod am 13.12

Cafodd y trafodion eu hatal dros dro gan y Llywydd yn unol â Rheol Sefydlog 17.47 am 13.28

Ailddechreuodd y cyfarfod am 13.33

 

Tynnwyd gwelliant 26 yn ôl

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 10

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

5

37

50

Gwrthodwyd gwelliant 10

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 11

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

4

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 11

 

Ni chafodd gwelliannau 27, 28 a 29 eu gynnig.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 12

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

1

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 12

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1A

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

1

30

50

Gwrthodwyd gwelliant 1A

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

2

10

49

Derbyniwyd gwelliant 1

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 30

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

28

49

Gwrthodwyd gwelliant 30

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 13

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 13

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 15

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

5

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 15

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 31

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

1

29

51

Gwrthodwyd gwelliant 31

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 14

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 14

 

Ni chynigiwyd gwelliant 32

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 16

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

1

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 16

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 33

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

1

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 33

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 2

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

1

13

51

Derbyniwyd gwelliant 2

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 17

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 17

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 18

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

5

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 18

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 3

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

0

51

Derbyniwyd gwelliant 3

 

Ni chynigiwyd gwelliant 34

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 19

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

3

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 19

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 20

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 20

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 21

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 21

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 22

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 22

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 23

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 23

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 24

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 24

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 4

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

0

51

Derbyniwyd gwelliant 4

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 5

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

0

51

Derbyniwyd gwelliant 5

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 6

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

1

11

51

Derbyniwyd gwelliant 6

 

Derbyniwyd gwelliant 35, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 7

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

0

51

Derbyniwyd gwelliant 7

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 8

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

0

51

Derbyniwyd gwelliant 8

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 9

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

0

51

Derbyniwyd gwelliant 9

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 25

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

1

40

51

Gwrthodwyd gwelliant 25

 

Barnwyd bod holl adrannau Bil wedi'u cytuno, gan gwblhau trafodion y Pwyllgor o’r Senedd Gyfan.

 

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: