Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Croesawodd y Cadeirydd Rhun ap Iorwerth AC a etholwyd i'r Pwyllgor ar 28 Ionawr a diolchodd i Helen Mary Jones AC am ei holl waith ar y Pwyllgor.

 

(09.30 - 09.45)

2.

Trafod llythyr gan y Comisiynydd Safonau yn unol â Rheol Sefydlog 22.2(i)

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Comisiynydd Safonau Dros Dro yn unol â Rheol Sefydlog 22.1 (1) a nododd hefyd y bydd y Cadeirydd yn ymateb.

 

(09.45 - 10.15)

3.

Adrodd Deuol: Trafod llythyr gan y Comisiynydd Safonau Dros Dro

SoC(5)-02-20 Papur 1 – Llythyr gan y Pwyllgor at Douglas Bain, Comisiyndd Safonau Dros Dro

SoC(5)-02-20 Papur 2 – Llythyr gan Douglas Bain, Comisiyndd Safonau Dros Dro

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn nodi'r ohebiaeth gan y Comisiynydd Safonau Dros Dro.

 

(10.15 - 11.00)

4.

Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-02-20 Papur 2 – Papur Cwmpasu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Croesawodd y Cadeirydd Douglas Bain, y Comisiynydd Safonau Dros Dro i'r cyfarfod.

4.2 Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn trafod y papur ar yr adolygiad o’r Cod Ymddygiad, a chymerodd dystiolaeth hefyd gan y Comisiynydd Safonau Dros Dro.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu