Adrodd Deuol

Mae’r Pwyllgor yn cynnal darn o waith i gael gwared ar y gofynion ‘adrodd  deuol’ wrth gofrestru buddiannau’r Aelodau yn unol â’r darpariaethau yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000.

Bydd y darn yma o waith wedi’i gwblhau erbyn diwedd y Pumed Senedd.

 

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 15/11/2016

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu