Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 11 Chwefror 2020 09.30, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Meriel Singleton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Jayne Bryant AC Cadeirydd Yn bresennol
Rhun ap Iorwerth AC Aelod Yn bresennol
Andrew RT Davies AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Disgwyliedig
Meriel Singleton Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Douglas Bain Comisiynydd Safonau Yn bresennol
Julia Davies ASSS Disgwyliedig
Ian Williams ASSS Disgwyliedig
Charlotte Knight ASSS Disgwyliedig
Heledd Roberts ASSS Disgwyliedig
Abigail Phillips Ysgrifenyddiaeth Disgwyliedig
Jonathan Thomas Ysgrifenyddiaeth Disgwyliedig
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Craig Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu