Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 24/02/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2         Cafwyd ymddiheuriadau gan Alun Davies AC a Dai Lloyd AC.

 

(14.30-14.35)

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi at y Cadeirydd ynghylch parhau i ymgysylltu â'r deddfwrfeydd datganoledig - 12 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nodwyd y papur.

 

2.2

Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch gwybodaeth ychwanegol yn dilyn sesiwn graffu ar 27 Ionawr 2020 - 14 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nodwyd y papur.

 

(14.35)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.35-15.35)

4.

Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol - sesiwn seminar preifat

Yr Athro Anand Menon – Y DU mewn Ewrop sy’n Newid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd yr Athro Menon i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.35-15.50)

5.

Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Undeb Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi at y Cadeirydd ynghylch parhau i ymgysylltu â'r deddfwrfeydd datganoledig - trafod yr ymateb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd yr Aelodau y dylid drafftio ymateb i’w drafod yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu