Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 576 KB) Gweld fel HTML (337 KB)

(13.30)

1.

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(13.30-14.20)

2.

Ymchwiliad i effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd ar Borthladdoedd Cymru - sesiwn dystiolaeth 1

Yr Athro Anthony Beresford, Prifysgol Caerdydd

Dr Andrew Potter, Prifysgol Caerdydd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Beresford a Dr Potter, ill dau yn cynrychioli Prifysgol Caerdydd.

 

2.2 Cytunodd Dr Potter i roi gwybodaeth ychwanegol i’r Pwyllgor.

 

(14.20-15.10)

3.

Ymchwiliad i effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd ar Borthladdoedd Cymru - sesiwn dystiolaeth 2

Duncan Buchanan, Cymdeithas Cludiant Ffyrdd

Ian Gallagher, Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau

Chris Yarsley, Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau

Robin Smith Rail Freight Group

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

-   Mr Buchanan yn cynrychioli'r Gymdeithas Cludiant Ffyrdd;

-   Mr Gallagher a Mr Yarsley yn cynrychioli'r Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau; a

-   Mr Smith yn cynrychioli'r Rail Freight Group

 

(15.20-16.50)

4.

Ymchwiliad i effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd ar Borthladdoedd Cymru - sesiwn dystiolaeth 3

Callum Couper, ABP a Chadeirydd Grŵp Porthladdoedd Cymru

Capten Ian Davies, Caergybi (Porthladdoedd Stena Line)

Andy Jones, Grŵp Porthladdoedd Aberdaugleddau

Anna Malloy, Grŵp Porthladdoedd Aberdaugleddau

Paddy Walsh Irish Ferries

 

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

-   Mr Couper yn cynrychioli Cymdeithas Porthladdoedd Prydain ac fel Cadeirydd Grŵp Porthladdoedd Cymru;

-   Capten Davies yn cynrychioli Porthladdoedd Caergybi a Stena Line;

-   Mr Jones a Ms Malloy yn cynrychioli Grŵp Porthladdoedd Aberdaugleddau; a

-   Mr Walsh yn cynrychioli Irish Ferries.

 

 

(16.50)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(16.50-17.00)

6.

Ymchwiliad i effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd ar Borthladdoedd Cymru - trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod trafodion y dydd.

 

(17.00-17.30)

7.

Papur Gwyn Bil y Diddymu Mawr: ystyried drafft terfynol yr adroddiad

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ddrafft diweddaraf Papur Gwyn Bil y Diddymu Mawr.

 

7.2 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad, yn amodol ar wneud y newidiadau y cytunwyd arnynt yn ystod ei ystyriaeth o'r drafft.