Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/12/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.30-14.15)

1.

Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar y sector gwirfoddol - trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1.      Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol er mwyn llywio ei adroddiad drafft.

 

(14.15-14.35)

2.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytuno arni.

 

(14.35 - 14.45)

3.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - y diweddaraf am y broses benodi

Cofnodion:

3.1. Rhoddodd y Cadeirydd y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor.