Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Proses Penodi

Roedd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn cymryd rhan yn y broses o benodi Ombwdsmonau Gwasanaethau Cyhoeddus newydd i Gymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/12/2020

Papurau cefndir