Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau  yn cynnal ymchwiliad i'r pandemig Covid-19 yng Nghymru. Bydd yr ymchwiliad yn ystyried effaith y coronafeirws, a'r ymateb iddo, ar y meysydd canlynol:

 

  • Llywodraeth Leol;
  • Tai;
  • Cydraddoldeb;
  • Trechu tlodi; 
  • Hawliau dynol; ac
  • Unrhyw faterion eraill o fewn portffolio'r Pwyllgor. 

 

Mae'r Pwyllgor yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb yn yr ymchwiliad hwn drwy gyfrwng yr ymgynghoriad isod.

 

Casglu tystiolaeth

 

Bydd y Pwyllgor yn cynnal nifer o sesiynau tystiolaeth i lywio ei waith, ac mae modd gweld y sesiynau yn y tabl isod.

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad

Trawsgrifiad

Fideo

Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

5 Mai 2020

Trawsgrifiad 

Gwyliwch ar Senedd.TV

Jane Hutt AS, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

14 Mai 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

Sara Kirkpatrick, Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru

 

Yasmin Khan, Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Trais arall ar Sail Rhywedd, Camdrin Domestig a Thrais Rhywiol

2 Mehefin 2020

Trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.TV

 

Math o fusnes:

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/04/2020

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu