Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 31/01/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

2.

Y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) – Trafodion Cyfnod 2

Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, yr Aelod sy’n Gyfrifol

Bethan Davies, Clerc, y Pwyllgor Cyllid

Gareth Howells, Cynghorydd Cyfreithiol i’r Pwyllgor Cyllid

 

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Robert Thomas, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Anna Hind, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

 

Bydd y dogfennau sy’n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 9 Ionawr 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

-        Adran 2;

-        Atodlen 1;

-        Adrannau 3 to 13;

-        Atodlen 2;

-        Adrannau 14 – 30;

-        Atodlen 3;

-        Adrannau 31 – 42;

-        Atodlen 4;

-        Adrannau 43 – 74;

-        Atodlen 5;

-        Adrannau 75 – 80;

-        Adran 1;

-        Teitl hir.

 

Papur 1 - Rhestr o Welliannau wedi'u didoli

Papur 2 - Grwpio Gwelliannau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trafodion Cyfnod 2

 

·       Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, yr Aelod sy'n Gyfrifol am y Bil

·       Bethan Davies, Clerc y Pwyllgor Cyllid

·       Gareth Howells, Cynghorydd Cyfreithiol y Pwyllgor Cyllid

·       Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

·       Robert Thomas, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

·       Anna Hind, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

·       Adran 2

·       Atodlen 1

·       Adrannau 3 - 13

·       Atodlen 2

·       Adrannau 14 - 30

·       Atodlen 3

·       Adrannau 31 - 42

·       Atodlen 4

·       Adrannau 43 - 74

·       Atodlen 5

·       Adrannau 75 - 80

·       Adran 1

·       Teitl hir

 

Derbyniwyd gwelliant 212 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 213 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 214 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 215 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 171 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 141 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 142 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 143 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 144 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 145 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 216 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 146 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 217 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 147 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 148 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 172 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 9 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 12 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 13 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 14 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 15 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 16 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 17 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 18 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 173 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 19 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 20 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 21 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 22 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 23 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 174 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 149 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Cafodd gwelliant 227 (Leanne Wood AC) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 228 (Leanne Wood AC).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 24A (Mark Isherwood AC).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 24B (Mark Isherwood AC).

 

Derbyniwyd gwelliant 24 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 25 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 26 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 27 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 28 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 175 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 29 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 30 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 31 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 32 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 33 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 34 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 35 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 36 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 37 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 38 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 176 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 177 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 39 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 178 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 179 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 180 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 40 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 41 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 42 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 43 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 44 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 45 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 46 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 47 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 181 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 48 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 49 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 50 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 51 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 52 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 53 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 182 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 54 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Cafodd gwelliant 226 (Mark Isherwood AC) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 218 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 219 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 220 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 150 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 221 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 151 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 55 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 183 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 184 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Cafodd gwelliant 223 (Mark Isherwood AC) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 224 (Mark Isherwood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mohammad Asghar 

Gareth Bennett

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Carwyn Jones

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

Gwrthodwyd gwelliant 224.

 

Derbyniwyd gwelliant 185 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 56 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 57 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 58 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 59 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 60 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 61 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 61.

 

Gwelliant 62 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 62.

 

Gwelliant 63 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 63.

 

Derbyniwyd gwelliant 64 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 65 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 65.

 

Derbyniwyd gwelliant 186 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 66 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 66.

 

Gwelliant 67 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 67.

 

Gwelliant 68 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 68.

 

Gwelliant 69 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 69.

 

Gwelliant 70 (Llyr Gruffydd AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett

Mohammad Asghar 

John Griffiths

Mark Isherwood

Huw Irranca-Davies

 

Carwyn Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 70.

 

Derbyniwyd gwelliant 71 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 72 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 73 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 74 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 187 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 75 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 76 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 77 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 78 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 79 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 80 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 81 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 188 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 82 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 189 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 83 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 84 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 85 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 86 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 87 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 190 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 191 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 88 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 192 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 193 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 194 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 195 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 89 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 90 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 91 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 196 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 197 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 198 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 92 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 93 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 94 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 95 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 96 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 97 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 98 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 99 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 60 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 100 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 200 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 101 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 102 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 103 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 104 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 201 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 105 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 202 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 203 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 106 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 204 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 107 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 108 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 109 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 205 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 206 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 225 (Mark Isherwood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mohammad Asghar 

Gareth Bennett

 

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Carwyn Jones

 

 

Jenny Rathbone

 

 

Leanne Wood

 

Gwrthodwyd gwelliant 225.

 

Derbyniwyd gwelliant 110 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 111 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 112 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 113 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 114 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 115 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 116 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 117 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 208 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 118 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 119 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 120 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 121 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 122 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 123 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 209 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 124 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 125 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 126 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 127 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Cafodd gwelliant 229 (Leanne Wood AC) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 228 (Leanne Wood AC).

 

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 61 (Llyr Gruffydd AC)

 

Derbyniwyd gwelliant 128 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 129 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 152 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 153 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 154 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 155 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 156 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 157 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 158 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 159 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 160 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 161 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 162 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 163 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 164 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 165 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 166 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 167 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 168 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 169 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 170 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 130 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 131 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 132 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 133 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 134 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 135 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 136 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 137 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 138 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 211 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 139 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 140 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Llyr Gruffydd AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).