Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 31 Ionawr 2019 09.00, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones AC Aelod Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Leanne Wood AC Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Lisa Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Samiwel Davies Ysgrifenyddiaeth Yn bresennol
Bethan Davies Tyst Yn bresennol
Gareth Howells Tyst Yn bresennol
Llyr Gruffydd AS Tyst Yn bresennol
Rebecca Evans AS Tyst Yn bresennol
Anna Hind Tyst Yn bresennol
Robert Thomas Tyst Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu