Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/11/2018 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

1.2.      Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Siân Gwenllian AC, Jack Sargeant AC a Mark Isherwood AC. Roedd Lee Waters AC yn dirprwyo ar ran Jack Sargeant AC, ac roedd David Melding AC yn dirprwyo ar ran Mark Isherwood AC.

 

(09.15 - 12.30)

2.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Trafodion Cyfnod 2

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog dros Tai ac Adfywio

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Helen Kellaway, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Bydd y dogfennau sy’n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 7 Tachwedd 2018 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

-     Adrannau 1 i 4

-     Atodlen 1

-     Adrannau 5 i 9

-     Atodlen 2

-     Adrannau 10 i 25

-     Teitl hir.

 

Papur 1 - Rhestr o Welliannau wedi'u didoli

Papur 2 - Grwpio Gwelliannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) - trafodion Cyfnod 2

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

Helen Kellaway, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Mae dogfennau sy'n cyd-fynd â'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil ar y we.

 

Ar 21 Medi 2017, cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, o dan Reol Sefydlog 26.21, ar y drefn a ganlyn ar gyfer trafodion Cyfnod 2:

·       Adrannau 2 i 6

·       Atodlen 1 (a gyflwynir gan adran 6)

·       Adrannau 7 i 12

·       Adran 1 (Trosolwg o'r Bil).

·       Teitl hir

 

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 30 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Leanne Wood AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 30.

 

Gwelliant 15 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Gwelliant 16 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Gwelliant 31 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

David Melding AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 17 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 17.

 

Gwelliant 18 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 18.

 

Gwelliant 1 (Rebecca Evans AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

 

 

Leanne Wood AC

 

 

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 19 (Leanne Wood AC).

 

Gwelliant 32 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

David Melding AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 32.

 

Gwelliant 51 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Gareth Bennett AC

John Griffiths AC

 

Leanne Wood AC

Jenny Rathbone AC

 

David Melding AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 51.

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 12 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 13 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 21 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 21.

 

Gwelliant 22 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 22.

 

Gwelliant 23 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 23.

 

Gwelliant 24 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 24.

 

Gwelliant 25 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 25.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 26 (Leanne Wood AC).

 

Gwelliant 52 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 52.

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 27 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 27.

 

Gwelliant 28 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 28.

 

Gwelliant 14 (Rebecca Evans AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

David Melding AC

 

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

 

Derbyniwyd gwelliant 14.

 

Gwelliant 29 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

 

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 33 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 33.

 

Gwelliant 34 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 34.

 

Gwelliant 7 (Rebecca Evans AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths AC

Leanne Wood AC

 

Jenny Rathbone AC

David Melding AC

 

Jayne Bryant AC

Gareth Bennett AC

 

Lee Waters AC

 

 

Derbyniwyd gwelliant 7.

 

Methodd gwelliant 35 (David Melding AC).

 

Gwelliant 36 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 36.

 

Gwelliant 37 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 38 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 38.

 

Gwelliant 39 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 39.

 

Gwelliant 40 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Rebecca Evans AC) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni chynigiwyd gwelliant 41 (David Melding AC).

 

Gwelliant 42 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Gwelliant 43 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 44 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Gwelliant 45 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 45.

 

Gwelliant 9 (Rebecca Evans AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths AC

David Melding AC

 

Jenny Rathbone AC

Gareth Bennett AC

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

 

Leanne Wood AC

 

 

Derbyniwyd gwelliant 9.

 

Methodd gwelliant 46 (David Melding AC).

 

Methodd gwelliant 47 (David Melding AC).

 

Gwelliant 20 (Leanne Wood AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

David Melding AC

 

 

Gareth Bennett AC

 

 

John Griffiths AC

 

 

Jenny Rathbone AC

 

 

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 20.

 

Gwelliant 48 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 48.

 

Gwelliant 49 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Gwelliant 49 (David Melding AC)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Leanne Wood AC

John Griffiths AC

 

David Melding AC

Jenny Rathbone AC

 

Gareth Bennett AC

Jayne Bryant AC

 

 

Lee Waters AC

 

Gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 50 (David Melding AC).