Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29 Tachwedd 2018 09.00, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Ymddiheuriadau
Mark Isherwood AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Jack Sargeant AM Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Leanne Wood AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Lee Waters AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Disgwyliedig
Chloe Davies Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Osian Bowyer Ymchwilydd Disgwyliedig
Hannah Johnson Ymchwilydd Disgwyliedig
Megan Jones Ymchwilydd Disgwyliedig
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rebecca Evans AC Tyst Yn bresennol
Emma Williams Tyst Yn bresennol
Helen Kellaway Tyst Yn bresennol