Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 703KB) Gweld fel HTML (282KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Daeth ymddiheuriadau i law gan Adam Price AC, Mark Isherwood AC a Jeremy Miles AC

1.2 Nid oedd unrhyw ddirprwyon

Datganodd Hefin David AC ei fod wedi addysgu ar y rhaglen addysg ôl-raddedig a grybwyllwyd gan yr Athro Morgan yn ei dystiolaeth

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 3

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(09:15-09:45)

3.

Themâu allweddol - Yr ardoll brentisiaethau yng Nghymru

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y themâu allweddol.

(09:45-10:45)

4.

Yr economi a'r amgylchedd - Safbwyntiau amgen ar y Strategaeth Economaidd i Gymru

Yr Athro Calvin Jones, Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd yr Athro Calvin Jones ac Anne Meikle gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11:00-12:00)

5.

Dyfodol economi Cymru - Safbwyntiau amgen ar y Strategaeth Economaidd i Gymru

Yr Athro Brian Morgan, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Yr Athro Robert Huggins, Prifysgol Caerdydd

Cofnodion:

5.1 Atebodd yr Athro Brian Morgan, yr Athro Robert Huggins a Gerald Holtham gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

6.

Papur(au) i'w nodi

6.1

Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ar y Strategaeth Economaidd a Banc Datblygu Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod y Pwyllgor ar 1 Mawrth a gynhelir yn breifat

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig