Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 679KB) Gweld fel HTML (265KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau agenda 3 a 4

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(09:30-09:45)

3.

Trafodaeth am yr adroddiad amlinellol drafft ynghylch Seilwaith Digidol

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

(09:45-10:00)

4.

Trafodaeth am y dystiolaeth ysgrifenedig a gafwyd gan sefydliadau'r sector cyhoeddus – yr ardoll brentisiaethau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth ysgrifenedig.

(10:00-11:00)

5.

Panel sectorau diwydiant – yr ardoll brentisiaethau yng Nghymru

Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol, CITB Cymru Wales

Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaethau Strategol CITB Cymru, a Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru, gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

(11:00-12:00)

6.

Craffu ar waith y Gweinidog – yr ardoll brentisiaethau yng Nghymru

Julie James AM, Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth

Huw Morris - Cyfarwyddwr Grŵp SAUDGO, Llywodraeth Cymru

Samantha Huckle – Pennaeth Polisi Prentisiaethau, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Atebodd y Gweinidog a’i swyddogion gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor