Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 8 Chwefror 2017 09.15, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hannah Blythyn AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles AC Aelod Yn bresennol
Adam Price AC Aelod Yn bresennol
David J Rowlands AC Aelod Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Robert Lloyd-Williams Dirprwy Glerc Yn bresennol
Anne Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Mark Bodger Tyst Yn bresennol
Sara Jones Tyst Yn bresennol
Julie James AC Tyst Yn bresennol
Huw Morris Tyst Yn bresennol
Sam Huckle Tyst Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Disgwyliedig
Sean Evans Ymchwilydd Disgwyliedig
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Ben Stokes Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Jon Tomkinson Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig