Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon. Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

(09:30 - 10:00)

2.

Ymchwiliad byr i Ariannu Prentisiaethau ac Ardoll Brentisiaethau'r DU - papur cwmpasu

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

(10:00 - 10:30)

3.

Ymchwiliad i'r seilwaith digidol - papur cwmpasu

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

(10:30 - 11:00)

4.

Trafodaeth ar flaenraglen waith tymor y gwanwyn

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

(11:00 - 11:30)

5.

Trafodaeth ar dechnegau ymdrin â'r cyfryngau

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor dechnegau ymdrin â'r cyfryngau.

(11:30 - 12:00)

6.

Trafodaeth ar y llythyr drafft i Gyllid Cymru

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft.