Arferion a gweithdrefnau gwaith y Pwyllgor

At the start of the Fifth Assembly all committees consider their way of working and any relevant procedures.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Considered on: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cyllid, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, Y Pwyllgor Deisebau, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Considered on: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Busnes

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu