Cyllid Cymru

Mae Grŵp Cyllid Cymru yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru ac mae’n un o’r cwmnïau mwyaf yn y DU sy’n buddsoddi mewn Busnesau Bach a Chanolig.

 

Bydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn craffu ar adroddiadau blynyddol Cyllid Cymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/11/2016

Dogfennau