Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC.

(11.00 - 11.30)

2.

Cyflwyniad i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Cofnodion:

2.1 Cyflwynodd Aelodau’r Pwyllgor eu hunain a’u blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor.

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Llythyr oddi wrth y Llywydd at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1.1 Cytunodd Aelodau i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(11.30 - 12.00)

5.

Trafodaeth am rôl a busnes cynnar y Pwyllgor

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei rôl a’i fusnes cynnar.