Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 7 Gorffennaf 2016 11.00, Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Gareth Price
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Rachel Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth Price Clerc Yn bresennol
Russell George AC Cadeirydd Yn bresennol
Hannah Blythyn AS Aelod Yn bresennol
Hefin David AS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AS Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AS Aelod Yn bresennol
Jeremy Miles AS Aelod Yn bresennol
Adam Price AS Aelod Ymddiheuriadau
David J Rowlands AS Aelod Yn bresennol