Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 26/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.15)

2.

Ymchwiliad ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus?

Yr Athro Bill Jones

Yr Athro Merfyn Jones

Yr Athro Deian Hopkin

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus gan:

 

Yr Athro Bill Jones

Yr Athro Merfyn Jones

Yr Athro Deian Hopkin

 

 

(10.30 - 11:15)

3.

Ymchwiliad ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus?

Yr Athro Martin Johnes, Prifysgol Abertawe

Dr Simon John, Prifysgol Abertawe

Abu-Bakr Madden Al-Shabazz

 

 

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus gan:

 

Yr Athro Martin Johnes, Prifysgol Abertawe

Dr Simon John, Prifysgol Abertawe 

Abu-Bakr Madden Al-Shabazz

 

(11.25- 12.00)

4.

Ymchwiliad ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus?

Richard Suggett, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

James January-McCann, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

 

 

 

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth ynghylch pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus gan:

 

Richard Suggett, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

James January-McCann, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 

 

 

 

5.

Papur(au) i’w nodi

5.1

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynglŷn â dysgu Cymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.00 -12.15)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.