Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 26 Tachwedd 2020 09.30, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Rhys Morgan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Helen Mary Jones MS Cadeirydd dros dro Yn bresennol
Mick Antoniw MS Aelod Yn bresennol
John Griffiths MS Aelod Yn bresennol
Carwyn Jones MS Aelod Yn bresennol
David Melding MS Aelod Yn bresennol
Manon George Clerc Disgwyliedig
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Disgwyliedig
Angharad Roche Dirprwy Glerc Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Disgwyliedig
Sian Hughes Ymchwilydd Disgwyliedig
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Stokes ASSS Disgwyliedig
Manon Huws Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Abu-Bakr Madden Al-Shabazz Tyst Yn bresennol
Professor Deian Hopkin Tyst Yn bresennol
Dr Simon John Tyst Yn bresennol
Professor Martin Johnes Tyst Yn bresennol
Professor Merfyn Jones Tyst Yn bresennol
Professor Bill Jones Tyst Yn bresennol
James January-McCann Tyst Yn bresennol
Richard Suggett Tyst Disgwyliedig
Rhys Morgan Clerc Yn bresennol