Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 19/03/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.15)

2.

Ymchwiliad i ddatganoli darlledu

Ed Talfan, Severn Screen

Dogfennau ategol:

(10:15-11:00)

3.

Dyfodol Darlledu Cystadleuaeth y Chwe Gwlad

Huw Llywelyn Davies, Cyn-sylwebydd Rygbi i S4C

Carolyn Hitt, Newyddiadurwr

Andrew Weeks, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

(11:00-11:15)

Egwyl

(11:15-12:00)

4.

Dyfodol Darlledu Cystadleuaeth y Chwe Gwlad

Gareth Davies, Cadeirydd, Undeb Rygbi Cymru

Craig Maxwell, Undeb Rygbi Cymru

 

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Gohebiaeth â Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr gan yr Ymddiriedolaeth Lleoliadau Cerddoriaeth

Dogfennau ategol:

5.3

Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru ynglŷn â chyllid i’r Gymraeg

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(12:00-12:15)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu