Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Sayed AC.

 

1.1

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

4.1 Etholwyd David Melding AC yn Gadeirydd Pwyllgor dros dro ar gyfer y cyfarfod; derbyniodd yr aelodau’r cynnig.

 

 

(10.00-11.00)

2.

Sesiwn graffu gydag Amgueddfa Cymru

David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Amgueddfa Cymru

Neil Wicks, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol a Chyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Corfforaethol, Amgueddfa Cymru

Nia Williams, Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu, Amgueddfa Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd David Anderson, Neil Wicks a Nia Williams i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 

 

(11.00-11.10)

4.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu