Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.30)

2.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: UK Music ac Undeb y Cerddorion

Tom Kiehl, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol a Chyfarwyddwr Materion Cyhoeddus, UK Music
Dr Sam Murray, Swyddog Ymchwil a Pholisi, UK Music
Andy Warnock, Trefnydd Rhanbarthol, Cymru a De-Orllewin Lloegr, Undeb y Cerddorion
Phil Kear, Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol, Undeb y Cerddorion

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Sam Murray a Tom Kiehl o UK Music ac Andy Warnock a Phil Kear o Undeb y Cerddorion i gwestiynau gan y Pwyllgor. 

 

(10.30-11.30)

3.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: Llywodraeth Leol

Y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd

Ruth Cayford, Rheolwr Diwydiannau Creadigol a Diwylliant

Jon Day, Pennaeth Polisi Economaidd, Cyngor Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y Cynghorydd Huw Thomas, Ruth Cayford a Jon Day o Gyngor Caerdydd i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.30 - 12.00)

5.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.