Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/10/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding AC.

 

 

(09.30-10.30)

2.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: Cyngor Celfyddydau Cymru

Antwn Owen-Hicks, Rheolwr Portffolio, Cyngor Celfyddydau Cymru

Carys Wynne-Morgan, Rheolwr Portffolio, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Antwn Owen-Hicks a Carys Wynne-Morgan o Gyngor Celfyddydau Cymru gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

(10.30-11.20)

3.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru: Music Venues Trust

Mark Davyd, Prif Weithredwr, Music Venue Trust

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Mark Davyd o'r Music Venues Trust gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 

(11.20-12.20)

4.

Ymchwiliad i gerddoriaeth fyw yng Nghymru

Yr Athro Paul Carr, Athro mewn Dadansoddi Cerddoriaeth Boblogaidd, Prifysgol De Cymru

Bethan Elfyn, Cyflwynydd, Cynhyrchydd a Rheolwr Prosiect, BBC

 

Cofnodion:

4.1 Atebodd yr Athro Paul Carr o Brifysgol De Cymru a Bethan Elfyn o'r BBC gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Gohebiaeth ag S4C

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd yr Aelodau y papur.

 

(12.20)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.

 

 

(12.20-12.30)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth.