Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 12/12/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Jane Hutt AC, a dirprwyodd Vikki Howells AC ar ei rhan.

 

(09.30 - 10.30 )

2.

Gwaith craffu blynyddol ar ITV Cymru

Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd Mr Henfrey i rannu ymateb ITV Cymru i ymgynghoriad Ofcom ar 'Y newidiadau arfaethedig i’r Cod EPG llinol a dyfodol y drefn amlygrwydd'

 

3.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

3.1

Ymateb y pwyllgor i ymgynghoriad Ofcom ar ofynion 'lleolrwydd' ar gyfer trwyddedau radio

Dogfennau ategol:

3.2

Rhagor o wybodaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg

Dogfennau ategol:

3.3

Briffio cefndir ar yr Archif Ddarlledu Genedlaethol gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

3.4

Copi o lythyr gan Lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru at y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon ar yr Archif Ddarlledu Genedlaethol

Dogfennau ategol:

3.5

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

(10:30 - 11:00)

5.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad 'Ar yr un donfedd: ymchwiliad i radio yng Nghymru'.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu