Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/01/2021 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10:15)

2.

COVID-19: Effaith y pandemig ar chwaraeon

Brian Davies, Chwaraeon Cymru

Victoria Ward, Cymdeithas Chwaraeon Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau effaith pandemig COVID-19 ar sefydliadau a chyfranogwyr chwaraeon.

 

(10:30-11:15)

3.

COVID-19: Effaith y pandemig ar chwaraeon

Steve Phillips, Undeb Rygbi Cymru

Jonathan Ford, Cymdeithas Bêl-droed Cymru;

Marcus Kingwell, EMD UK

 

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau effaith pandemig COVID-19 ar sefydliadau a chyfranogwyr chwaraeon.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.

 

(11:00- 11:10)

5.

Ôl-drafodaeth breifat

(11.15-11.25)

6.

Effaith COVID-19 ar chwaraeon: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ar faterion a godwyd yn ystod y sesiynau tystiolaeth.

 

(11.15-11.25)

7.

Trafod yr adroddiad drafft ar ddatganoli darlledu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i drafod yr adroddiad yn y cyfarfod ar 4 Chwefror 2021.