Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/04/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone a Jack Sargeant.

 

(09:00 - 10:00)

2.

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Cyfrifiad 2021

Iain Bell, Dirprwy Ystadegydd Cenedlaethol a Chyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Poblogaeth a Pholisi Cyhoeddus

Garnett Compton o Raglen Cyfrifiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(10:00 - 11:00)

3.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Pauline Burt, Prif Weithredwr, Ffilm Cymru Wales

Michael Gubbins, Cadeirydd, Ffilm Cymru Wales

Phil George, Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Nodiadau o'r gweithdy rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:

4.2

Radio yng Nghymru: Tystiolaeth ychwanegol gan y BBC

Dogfennau ategol:

4.3

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth drafft ynghylch y berthynas rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac Ofcom: Gohebiaeth

Dogfennau ategol:

4.4

Gohebiaeth gan Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Tystiolaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

4.5

Adolygiad annibynnol o S4C gan yr Adran dros Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:00 - 11:30)

6.

Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau yr Adroddiad Drafft.

 

(11:30 - 12:00)

7.

Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau’r dystiolaeth.

 

7.1

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu