Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru

Wedi'i gwblhau

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cynnal ymchwiliad i Gynyrchiadau Ffilm a Theledu Mawr yng Nghymru.

Cefndir

Ers 1999, gwelwyd twf sylweddol yn y sector cynyrchiadau ffilm a theledu yng Nghymru, ac ar draws y DU gyfan. Mae'r twf wedi bod yn sylweddol gynt yng Nghymru nag yng ngweddill y DU. Fodd bynnag, mae'r sector yng Nghymru yn dal i i fod yn llawer llai na faint y dylai fod yn gymesur â'r boblogaeth o edrych ar y sector yn y DU gyfan.

Mae Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn buddsoddi mewn cynyrchiadau ffilm a theledu yng Nghymru drwy'r Gyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau a Chronfa Sgrin Cymru. Mae penderfyniadau'r Llywodraeth o ran buddsoddi wedi'u llywio gan y Panel Buddsoddi yn y Cyfrangau.

Mae Llywodraeth Cymru yn ddiweddar wedi buddsoddi mewn stiwdios cynhyrchu mawr yng Nghymru megis Pinewood in Wentloog a Wolf Studios yng Nghaerdydd

Mae Ffilm Cymru Wales, a adwaenid gynt fel Asiantaeth Ffilm Cymru, yn dosbarthu cyllid o'r loteri yng Nghymru, ac mae'n derbyn rhywfaint o gyllid gan Sefydliad y Ffilm Prydain. Ei nod yw datblygu'r sector ffilmiau yng Nghymru a gwneud y mwyaf o fuddiannau economaidd, addysgol a diwylliannol ffilmiau.

Gall cynhyrchwyr ffilm a theledu yng Nghymru wneud cais am gyllid yr UE ar hyn o bryd o raglenni Cyfrangau a chan Ewrop Greadigol.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/02/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu