Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

Trawsgrifiad

(09.30-10.30)

2.

Dyfodol S4C: Sesiwn dystiolaeth 9

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Paul Kindred, Uwch-ddadansoddwr Polisi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10.30-11.30)

3.

Craffu ar y Cynllun Ieithoedd Swyddogol Drafft: Sesiwn dystiolaeth

Adam Price AC, Comisiynydd y Cynulliad

Craig Stephenson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau’r Comisiwn

Sarah Dafydd, Rheolwr y Cynllun Ieithoedd Swyddogol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

3.1

Ymatebion i'r ymgynghoriad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru – y Cynllun Ieithoedd Swyddogol drafft

Dogfennau ategol:

(11.30-12.15)

4.

Trwydded weithredu ddrafft ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y BBC yn y DU: Sesiwn dystiolaeth gydag Ofcom Cymru

Rhodri Williams, Cyfarwyddwr, Ofcom Cymru

Jacquie Hughes, Cyfarwyddwr Polisi, Ofcom Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

5.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

5.1

Llythyr at y Cadeirydd gan Beverly Francis: Yr Ymgyrch i Achub Stryd Womanby

Dogfennau ategol:

5.2

Ymateb S4C i Argymhellion yr Adroddiad: Y Darlun Mawr – Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.3

Dyfodol S4C: Rhagor o wybodaeth gan Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC)

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 7

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.15-12.30)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.