Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol drafft

Mae Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cynulliad gymeradwyo Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer pob Cynulliad. Bydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn craffu ar y Cynllun drafft ar gyfer y pumed Cynulliad cyn iddo gael ei gyflwyno i’w gymeradwyo gan y Cynulliad Cenedlaethol. 

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/03/2017

Angen Penderfyniad: 12 Gorff 2017 Yn ôl Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Dogfennau

Ymgynghoriadau