Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Trawsgrifiadau

Cofnodion:

(09.15-10.30)

2.

Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 4

Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Daniel Tiplady, Rheolwr Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cofnodion:

2.1     Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10:45-11:30)

3.

Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 5

Hayden Llewellyn, Prif Weithredwr, Cyngor y Gweithlu Addysg

Angela Jardine, Cadeirydd, Cyngor y Gweithlu Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

4.1

Llythyr at y Cadeirydd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Cymru Hanesyddol

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr at y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 7

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:30-12:00)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a gafwyd.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu