Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 06/11/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Andrew RT Davies AC.

 

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw yn ystod eitem 3

Cofnodion:

2.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw yn ystod eitem 3.

 

(09.00-09.50)

3.

Gwybodaeth am Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft 2020-2040.

Ludi Simpson, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Cymrawd Academaidd - Athro Anrhydeddus (Ysgol Gwyddorau Cymdeithas a Cathie Marsh, y Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol) - Prifysgol Manceinion

 

 

 

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor bapur briffio technegol gan Ludi Simpson, Cymrawd Academaidd - Prifysgol Manceinion.

 

(10.00-11.00)

4.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft 2020-2040 - sesiwn dystiolaeth 3 - Tai

Ifan Glyn, Uwch Gyfarwyddwr Hwb a Chyfarwyddwr Cymru – y Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr

Mark Harris, Cynghorydd Cynllunio a Pholisi, Cymru – y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi

Matthew Dicks, Cyfarwyddwr, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ifan Glyn, Uwch Gyfarwyddwr Hwb a Chyfarwyddwr Cymru, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr; Cynghorydd Cynllunio a Pholisi Cymru, y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi, a Matthew Dickes, Cyfarwyddwr Sefydliad Siratredig Tai Cymru.

 

(11.00-12.00)

5.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft 2020-2040 - sesiwn dystiolaeth 4 - Datgarboneiddio

Mari Arthur, Cyfarwyddwr - Cynnal Cymru

Dave Chadwick, Athro Systemau Defnydd Tir Cynaliadwy - Prifysgol Bangor

 

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mari Arthur, Cyfarwyddwr Sustain Wales; a Dave Chadwick, Athro Systemau Defnydd Tir Cynaliadwy, Prifysgol Bangor.

 

6.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

6.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Tlodi Tanwydd

Dogfennau ategol:

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw yn ystod eitem 8

Cofnodion:

7.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw yn ystod eitem 8.

 

(12.00-12.15)

8.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 4 a 5

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 3 a 4.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu