Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding. Jayne Bryant a Vikki Howells. Roedd Paul Davies yn dirprwyo ar ran David Melding.

 

 

(09.30-10.30)

2.

Twbercwlosis buchol yng Nghymru

Yr Athro Rosie Woodroffe, Y Sefydliad Swoleg

Dr Gareth Enticott, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(10.40-11.30)

3.

Twbercwlosis buchol yng Nghymru

Dr Neil Paton, Cymdeithas Milfeddygon Prydain

 

Cofnodion:

Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.30-12.00)

5.

Twbercwlosis buchol yng Nghymru – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.