Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Gareth Bennett AC.

 

(09.30 - 10.00)

2.

Cyflwyniad ar oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i flaenraglen waith y Pwyllgor

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y mater hwn a thrafododd y materion a godwyd.

 

 

 

 

 

(10.00 - 10.30)

3.

Trafod cylch gorchwyl yr ymchwiliad i fwyd a diod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor gylch gorchwyl yr ymchwiliad a chytunodd arno.

 

(10.40 - 12.30)

4.

Trafod yr adroddiad drafft ar reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i'w adolygu eto yn dilyn y sesiwn graffu gyffredinol gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar 20 Gorffennaf.