Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn cynnal ymchwiliad i bolisi bwyd a diod yng Nghymru.

 

Caffael Cyhoeddus mewn cysylltiad â Bwyd - Fel rhan o’r ymchwiliad hwn, casglodd y Pwyllgor dystiolaeth ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus. Cyhoeddwyd yr adroddiad ar y gwaith hwn ar 4 Mehefin 2018.

 

Adroddiad – Caffael Cyhoeddus mewn cysylltiad â Bwyd (PDF 704KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 156KB)

 

Brandio a phrosesu bwyd – Fel rhan o’r ymchwiliad hwn casglodd y Pwyllgor dystiolaeth ar frandio a phrosesu bwyd. Cyhoeddwyd yr adroddiad ar y gwaith hwn ar 18 Mehefin 2019.

 

Adroddiad – Brandio a phrosesu bwyd (PDF 2MB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 384 KB)

 

 

chefplatingup

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/09/2017

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu