Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.30 - 10.20)

1.

Trafodaeth breifat anffurfiol

-        Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - adborth yn dilyn ymweliadau rapporteur.

 

-        Trafod opsiynau’r Pwyllgor ar gyfer ymweliadau fel rhan o’r ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru.

 

-        Paratoi ar gyfer sesiynau tystiolaeth ar lafar.

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, penodwyd Jenny Rathbone yn Gadeirydd dros dro.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ganslo ei gyfarfod ar 8 Mehefin oherwydd yr Etholiad Cyffredinol.

 

Trafododd yr Aelodau eu canfyddiadau yn dilyn yr ymweliadau a wnaed fel rhan o'r ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru. Hefyd, cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymweliadau pellach fel rhan o'r ymchwiliad hwn.

 

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC a Siân Gwenllian AC.

 

(10.30 - 11.30)

3.

Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - tystiolaeth y trydydd sector

Jonathan Cryer, Swyddog Polisi Defnydd Tir – RSPB Cymru

Frances Winder, Arweinydd Polisi Cadwraeth – Coed Cadw

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11.30 - 12.30)

4.

Ymchwiliad i bolisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru - tystiolaeth oddi wrth academyddion

Dr Alec Dauncey, Cydymaith Addysgu - Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth, Prifysgol Bangor

Yr Athro Elizabeth Robinson, Athro Economeg Amgylcheddol - Prifysgol Reading

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y tystion eu hunain ac yna ateb cwestiynau gan yr Aelodau.

 

(12.30 - 12.35)

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

5.1

Gohebiaeth gan Blaise Bullimore gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn ei sesiwn dystiolaeth lafar ar 5 Ebrill 2017 fel rhan o'r ymchwiliad i reoli Ardaloedd Gwarchodedig Morol

Dogfennau ategol:

5.2

Gwybodaeth ychwanegol gan Jim Evans, yn dilyn ei sesiwn dystiolaeth lafar ar 30 Mawrth 2017 fel rhan o'r ymchwiliad i reoli Ardaloedd Gwarchodedig Morol