Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw gyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Trafod y materion allweddol sy'n ymwneud â'r ymchwiliad i ddyfodol polisïau amaethyddiaeth a datblygu gwledig yng Nghymru

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y prif faterion a chytunwyd pa feysydd y dylai ganolbwyntio arnynt yn ei adroddiad.

 

(11.10 - 11.40)

3.

Trafod y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor gyfarfod cyntaf y Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd, a gynhelir ar 28 Chwefror.

 

(11.40 - 12.20)

4.

Trafod yr adroddiad drafft ar ddefnyddio maglau yng Nghymru

Cofnodion:

Gohiriwyd y drafodaeth ynghylch yr eitem hon.