Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15 Chwefror 2017 09.30, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Marc Wyn Jones
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mark Reckless AC Cadeirydd Yn bresennol
Jayne Bryant AC Aelod Yn bresennol
Siân Gwenllian AC Aelod Ymddiheuriadau
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Simon Thomas AC Aelod Yn bresennol
Marc Wyn Jones Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Louise Andrewartha Dirprwy Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Yn bresennol
Wendy Dodds Ymchwilydd Disgwyliedig
Sean Evans Ymchwilydd Disgwyliedig
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Andrew Minnis Ymchwilydd Disgwyliedig
Katy Orford Ymchwilydd Yn bresennol
Jeni Spragg Ymchwilydd Disgwyliedig
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig