Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Penderfynodd y Pwyllgor ar 3 Hydref 2019 i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30-10:15)

2.

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Sesiwn friffio dechnegol

Alex Slade, Dirprwy Gyfarwyddwr, Gofal Sylfaenol, Llywodraeth Cymru

Ken Alexander, Pennaeth Indemniad Proffesiynol Meddygon Teulu, Llywodraeth Cymru

Andrew Hobden, Economegydd, Llywodraeth Cymru

Tim Edds, Cyfreithiwr, Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

2.1     Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar Fil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) sydd i ddod.

(10:15-10:45)

3.

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 

(10.45-11.10)

4.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2020-21: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 2 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.