Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

Wedi'i gwblhau

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

Cylch gorchwyl

 • Ystyried yr holl fodelau cyllido sydd ar gael i Lywodraeth Cymru:
  • cyllido confensiynol (gan gynnwys cyfalaf trafodion ariannol);
  • benthyciadau’r llywodraeth (gan gynnwys cyfyngiadau benthyca);
  • bondiau’r llywodraeth;
  • rôl derbyniadau cyfalaf;
  • pwerau benthyca cyrff Llywodraeth Cymru; a’r
  • Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF, 1015KB) ar yr ymchwiliad yma yn Tachwedd 2019. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar 8 Ionawr 2020 (PDF, 477KB).

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1.    Sefydliad Hodge a Choleg Prifysgol Llundain

Gerald Holtham, Athro mewn Economi Ranbarthol o Sefydliad Hodge

Dr Stanimira Milcheva, Athro Cyswllt mewn Eiddo Tirol a Chyllid Seilwaith, Coleg Prifysgol Llundain

Dydd Mercher 1 Mai

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 1 ar Senedd.tv.

2.    Scottish Futures Trust

Peter Reekie, Prif Weithredwr, Scottish Futures Trust

Dydd Mercher 1 Mai

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 2 ar Senedd.tv.

3.    Grŵp Tirion a Phartneriaethau Lleol

David Ward, Prif Weithredwr, Grŵp Tirion

Howel Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Rhaglenni a Phrosiectau, Partneriaethau Lleol

Rosie Pearson, Cyfarwyddwr Corfforaethol Datblygu Busnes, a Chyfarwyddwr Rhaglen Partneriaethau Cyhoeddus-Preifat a Mentrau Cyllid Preifat, Partneriaethau Lleol

Dydd Iau 9 Mai

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 3 ar Senedd.tv.

4.    KPMG a Capital Law

Gwyn Llewelyn, Cyfarwyddwr, Ymgynghoriaeth Seilwaith, KPMG

Stuart Pearson, Uwch Gydymaith - Adeiladu, Ynni a Phrosiectau, Capital Law

Dydd Mercher 15 Mai

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 4 ar Senedd.tv.

5.    Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin

Dydd Mercher 5 Mehefin

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 5 ar Senedd.tv.

6.    Deloitte a CIPFA

Dydd Mercher 5 Mehefin

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 6 ar Senedd.tv.

7.    Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol

Dydd Mercher 19 Mehefin

(prefait)

(prefait)

8.    Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Dydd Mercher 17 Gorffennaf

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 7

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 7 ar Senedd.tv.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/03/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau