Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Nodyn: Preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC, Jane Hutt AC a Nick Ramsay AC.

 

(09.30-10.00)

2.

Ymchwiliad i Danwariant Penderfyniad y Bwrdd Taliadau: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 

(10.00-10.20)

3.

Goruchwylio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru: Gwasanaethau Archwilio Allanol Cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 2 - Gwasanaethau Archwilio Allanol ar gyfer Cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru: dull o gynnal gwaith caffael

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer caffael archwilwyr allanol Swyddfa Archwilio Cymru.

 

(10.20-10.30)

4.

Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit: Llythyr gan y Llywydd (15 Mawrth 2018)

Papur 3 - Adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit - Llythyr gan y Llywydd - 15 Mawrth 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor oblygiadau adnoddau Brexit ar faich gwaith y Pwyllgor a chytunodd ar ymateb i'r Llywydd.

 

(10.30-10.50)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 Dull o gynnal y gwaith craffu

Papur 4 - Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: dull o gynnal gwaith craffu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

 

(10.50-11.00)

6.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Cyllideb Atodol 2018-19

Papur 5 - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Gyllideb Atodol 2018-19 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor mewn egwyddor i gais cyllideb atodol yr Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu